Home
Mijn Verhaal
Verliezen
Verliezen 2006-2018
Slechte vluchten
Invloed inversie
Divisiespel
Duivenweer
Verantwoording
Fotoalbum Hoeveel jonge duiven werden er in de CC Uden van 2006 tot 2018 op de vierde vlucht minder ingekorfd dan op de eerste jongeduivenvlucht in die jaren?

Hoeveel jonge duiven er in de CC Uden van 2006 tot 2018 op de vierde vlucht minder ingekorfd zijn dan op de eerste jongeduivenvlucht in die jaren zie je in onderstaand overzicht.

 

 

Opmerkingen: 

Ik pleit ervoor de jonge duiven op de eerste vluchten alleen maar in te korven bij redelijk tot goed duivenweer. Doet men dat niet dan zal men mijns inziens veel jonge duiven blijven verliezen.Er zullen altijd duiven zijn die de weg niet terug vinden, maar vanaf 2006 is het slechts een keer voorgekomen ( in 2007 ) dat er na de derde vlucht nog meer dan 80% werd ingekorfd

De rode cijfers geven aan hoeveel procent van de duiven er op de vierde vlucht minder ingekorfd zijn dan op de eerste vlucht.  

2007 valt op in positieve zin. Op de vierde vlucht korfde men noch 82 % in.  

2011 valt op in negatieve zin. Op de vierde vlucht korfde men noch maar 29 % in.  

2018 valt ook op in negatieve zin. Op de vierde vlucht korfde men 52 % minder in. Op de vijfde vlucht zelfs 71% minder. 

Opmerkelijk is dat er in 2008 in Rayon 1 van de CC Uden op de vierde vlucht nagenoeg even veel duiven ingekorfd werden als op de eerste vlucht. In Rayon 2 was dat 33% minder. 

Achter 2010 en 2014 staan zwarte cijfers, maar in die jaren is een vlucht niet doorgegaan. Na 2 vluchten werd al 27 en 22% minder ingekorfd.

 

Google