Home
Mijn Verhaal
Verliezen
Verliezen 2006-2018
Slechte vluchten
Invloed inversie
Divisiespel
Duivenweer
Verantwoording
Fotoalbum   Verantwoording. 

Hoe heb ik de duur van een vlucht bepaald? In verschillende afbeeldingen geef ik aan hoe lang een vlucht geduurd heeft. Hoe heb ik bepaald hoe lang een vlucht geduurd heeft? Hoe lang de duur van een vlucht is geweest, kun je alleen maar met zekerheid bepalen als een liefhebber zowel de eerste als de laatste prijs in zijn CC heeft gewonnen. De tijd tussen deze twee duiven is gelijk aan de duur van de vlucht. Omdat het zelden voorkomt dat een liefhebber zowel de eerst als de laatste prijs wint, zul je gebruik moeten maken van andere gegevens om de duur zo nauwkeurig mogelijk te bepalen. Helemaal voor 100% juist kan in dat geval niet. Je komt redelijk in de buurt van de exacte duur van de vlucht als je de tijd neemt van een liefhebber die vooraan in de uitslag staat en die achteraan in de uitslag staat. De liefhebbers met veel duiven staan meestal wel voor in de uitslag en ook achterin. 

De meeste feiten die ik verzameld heb, heb ik gehaald uit de uitslagen. De meeste uit de uitslagen zoals die staan op internet en daar zijn gepubliceerd door Compuclub. Ik heb ook uitslagen gedownload. Meestal van de site van de CC Uden. In feite maakt dat niets uit. In wezen komen alle uitslagen de laatste jaren van Compuclub. 

Ik ben feiten gaan verzamelen omdat ik een beter inzicht wilde hebben in het verloop van de vluchten gedurende langere tijd. Omdat een tijdschrift interesse toonde in mijn verhaal ben ik nog meer feiten gaan verzamelen. Na verloop van tijd heb ik niets meer gehoord van de redactie van het bewuste tijdschrift en ben ik toch doorgegaan met het verzamelen van feiten en met het formuleren van conclusies die aan de hand van de feiten te trekken zijn. Toen de redactie van het bewuste tijdschrift niets meer van zich liet horen, heb ik besloten mijn verhaal op een website te zetten. Via mijn website kan iedereen die daarin geïnteresseerd is mijn verhaal lezen en heb ik niet alle moeite voor niets gedaan.  

Ik hoop dat de inhoud van mijn website kan bijdragen bij een eventuele discussie over de vraag hoe het met de duivensport verder moet. Een dergelijke discussie moet lopen via verenigingen, concourscombinaties, afdelingen, commissies en de NPO Veenendaal. Zeker niet via deze website. Mocht iemand zakelijke vragen hebben dan geef ik daar graag antwoord op als ik het antwoord weet. Mocht u fouten constateren met betrekking tot de feiten, dan hoor ik dat graag en zal ik mijn tekst aanpassen.  

Ton Stoffelen.

 

 

 

 


 

 

Google